Inri

Master ne arkitekture ne vitin e Peste prane Epoka University.
Te Pika pro punon per konceptin e realizimit te nje Fabrike Vaji “Albanian Farm olive& olive oil”
si dhe  per agjensine AMA, Idea showroom, Interior design Home.

My Skills

AUTOCAD

95%

3D

80%

Photoshop

85%